Regulamin Hotelu

Informacje dla gości o noclegach w hotelu

Regulamin Hotelu Zieleniec określa prawa i obowiązki zarówno pracowników hotelu, jak i naszych gości. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Pozwoli to Państwu na bardziej swobodne korzystanie z naszych usług, a także zdobycie informacji o przysługujących prawach oraz uniknięcie nieporozumień w związku z korzystaniem z oferty naszego hotelu. W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy hotelu udzielą odpowiedzi. Zaznajomienie się z treścią regulaminu jest jednym z elementów dobrego przygotowania się do wypoczynku w górach w naszym hotelu.

§1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00
 3. Jeśli gość nie określi czasu pobytu, pobyt zostaje ustalony na 1 dobę
 4. Należność za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostaje anulowana po godzinie 18:00.

§2

 1. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju
 2. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie spełnione, jeśli tylko hotel będzie miał taką możliwość.
 3. Hotel nie przewiduje zmian terminu pobytu lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu (zabiegi, posiłki, wycieczki itp.) oraz za niewykorzystane noclegi.

§3

 1. Bez zgody Dyrekcji hotelu gość nie może przekazać osobom trzecim praw do noclegu w pokoju nawet w ramach aktualnie opłaconego pobytu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7:00 – 22:00.
 3. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia. W każdym pokoju zainstalowane są czujniki dymu połączone bezpośrednio z centralą Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku aktywowania czujnika z winy gościa zostanie on obciążony kosztami wycofania zgłoszenia w kwocie 200 zł.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy w następującym zakresie:
  1. wyrządził szkodę na mieniu hotelowym lub gości
  2. zachowywał się rażąco nieodpowiednio w stosunku do innych gości, pracowników lub innych osób przebywających w hotelu;
  3. zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu Zieleniec

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie z kategorią obiektu i wynikającym z niej standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym również zachowania w tajemnicy informacji o gościu;
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, ew. w jego obecności, jeśli wyrazi zgodę;
  5. sprawne działanie urządzeń technicznych oddanych do dyspozycji gości; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§5

 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  2. zamówione budzenie o wyznaczonej godzinie;
  3. przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
  4. przechowanie bagażu: hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§6

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych, niezabezpieczonych w hotelowym depozycie.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gości do pokoju odpowiedzialność hotelu regulują przepisy art. 846-852.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

§7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§8

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego z wyjątkiem części gastronomicznej.
 2. Zakłócanie spokojnego pobytu innych gości jest poważnym naruszeniem regulaminu i może stać się podstawą do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która się tego dopuszcza.

§9

 1. Opuszczając pokój gość powinien za każdym razem sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę magnetyczną w recepcji. Recepcja wydaje kartę na podstawie karty pobytu.
 2. Gość hotelowy jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zgubieniem karty do pokoju hotelowego (przez siebie, lub inną osobę będącą w jego posiadaniu).
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą przekazane do recepcji i na życzenie odsyłane na koszt gościa na wskazany adres. Jeśli gość nie wyda takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Hotelu

ADRES
Hotel ★★★ Zieleniec
Zieleniec 134
57-340 Duszniki-Zdrój
Hotel Zieleniec
Usługi Turystyczne KAMYCZEK sp.j.
Zieleniec 134
57-340 Duszniki-Zdrój
NIP: 883-10-06-914
nr konta WBKPPLPP
46 1090 2327 0000 0005 9401 5442
PFR